torsdag 21. juni 2012

+13

I august skal jeg i bryllup. Da skal jeg få lov til å leke at jeg er 171. Det er fryktelig flott.