tirsdag 27. januar 2009

Mrs. Vandertramp

Vi har fransk. Fransk 2. Vi gjør nettoppgaver, og skriver gloser av tavla. Hele tiden. For å sitere fransklæreren: "foreløpig tar vi ikke disse lange lesestykkene, vi fokuserer mer på det viktigste sproglige." Jeg begynner å bli lei grammatikk.

Ziggy

Ingen kommentarer: